Lưới an toàn ném búa cho khung 5 m

Số của bài viết: 4712
Thông tin:

 

 • Đường kính 5mm
 • Polypropylene có độ bền cao, không nút
 • Lưới an toàn ném búa cho lồng cao 5 m
 • Kích thước tịnh: cao 5,50 m, dài 25 m
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Đường kính 5mm
 • Polypropylene có độ bền cao, không nút
 • Lưới an toàn ném búa cho lồng cao 5 m
 • Kích thước tịnh: cao 5,50 m, dài 25 m
 • Lưới ném búa cho lồng có 2 tấm nghiêng rộng 2 m (Độ mờ: 7 x 2,74 m + 2 x 2 m = 23,18 m)

Các màu có sẵn:

 • Xanh lá (01)