Lưới an toàn ném búa cho khung 7 – 10 m, lưới vuông

Số của bài viết: 4726
Thông tin:

 

 • Đường kính 5mm
 • Polypropylene có độ bền cao, không thắt nút
 • Lưới vuông
 • Búa ném lưới an toàn cho lồng cao từ 7 m đến 10 m ở các bên
 • Kích thước thực: tăng từ 7,50 đến 10,50 m, xấp xỉ. Dài 31,50 m
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Đường kính 5mm
 • Polypropylene có độ bền cao, không thắt nút
 • Lưới vuông
 • Búa ném lưới an toàn cho lồng cao từ 7 m đến 10 m ở các bên
 • Kích thước thực: tăng từ 7,50 đến 10,50 m, xấp xỉ. Dài 31,50 m
 • Lưới ném búa tuân theo quy định mới của DLV 192.3 cho lồng 9 tấm có thêm 2 cánh nghiêng rộng 2m (Dim: 9 x 2,80 m + 2 x 2 m = 29,20 m)

Các màu có sẵn:

 • Xanh lá (01)
 • Đen (06)