Lưới an toàn ném búa / ném đĩa, 4,50 x 21 m

Số của bài viết: 4706
Thông tin:

 

 • Đường kính 5mm
 • Polypropylene có độ bền cao, không nút
 • Lưới an toàn ném đĩa cho các công trình cao 4 m
 • Lưới an toàn ném đĩa dành cho khu vực ném tiêu chuẩn với 7 khung đỡ (Dim: 7 x 2,74 m = 19,18 m)
 • Kích thước tịnh: cao 4,50 m và dài 21 m
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Đường kính 5mm
 • Polypropylene có độ bền cao, không nút
 • Lưới an toàn ném đĩa cho các công trình cao 4 m
 • Lưới an toàn ném đĩa dành cho khu vực ném tiêu chuẩn với 7 khung đỡ (Dim: 7 x 2,74 m = 19,18 m)
 • Kích thước tịnh: cao 4,50 m và dài 21 m

Các màu có sẵn:

 • Xanh lá (01)