Lưới an toàn ném búa / ném đĩa, 4,50 x 27 m

Số của bài viết: 4721
Thông tin:

 

 • Đường kính 5mm
 • Polyproplylene có độ bền cao, không nút
 • Hoàn thiện với các cạnh được gia cố 8mm
 • Lưới an toàn ném đĩa cho các công trình cao 4 m

 

 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Đường kính 5mm
 • Polyproplylene có độ bền cao, không nút
 • Hoàn thiện với các cạnh được gia cố 8mm
 • Lưới an toàn ném đĩa cho các công trình cao 4 m

Lưới an toàn ném đĩa tuân theo quy định mới 190.3 của DLV (Hiệp hội điền kinh Đức) đối với lồng 7 tấm có thêm 2 cánh rộng 2m (Dim: 5 x 3 m + 2 x 3,70 m + 2 x 2 m = 26,40 m) .

Kích thước tịnh: cao 4,50 m và dài 27 m.

Các màu có sẵn:

 • Xanh lá (01)