Lưới bắn cung nhẹ / lưới chắn gôn

Số của bài viết: 1833
Thông tin:

 

 • Lưới bắn cung nhẹ có sẵn màu Xanh lục hoặc Trắng, được sản xuất theo đơn đặt hàng
 • Lưới bắn cung này hoàn chỉnh với một dải nhựa pvc tất cả các cạnh và khoen ở mép trên ở tâm 300mm
 • Lý tưởng để sử dụng làm lưới ngăn gôn
 • Chúng tôi khuyến nghị giảm 40% chiều rộng của tất cả các lưới bắn cung khi được sử dụng để bắt mũi tên
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Lưới bắn cung nhẹ có sẵn màu Xanh lục hoặc Trắng, được sản xuất theo đơn đặt hàng
 • Lưới bắn cung này hoàn chỉnh với một dải nhựa pvc tất cả các cạnh và khoen ở mép trên ở tâm 300mm
 • Lý tưởng để sử dụng làm lưới ngăn gôn
 • Chúng tôi khuyến nghị giảm 40% chiều rộng của tất cả các lưới bắn cung khi được sử dụng để bắt mũi tên

Các màu có sẵn:

 • Xanh lá (01)
 • Trắng (02)