Lưới bổ sung cho khung hỗ trợ di động

Số của bài viết: 4701
Thông tin:

 

  • Lưới bổ sung cho khung hỗ trợ di động
  • Trường hợp khung gồm 7 tấm được bổ sung hai khung phụ
  • Thiết lập này yêu cầu 2 lưới 2 m x 5,50 m. Tư liệu như điều 610-01
  • Sự miêu tả
  • Tính chất
  • Lưới bổ sung cho khung hỗ trợ di động
  • Trường hợp khung gồm 7 tấm được bổ sung hai khung phụ
  • Thiết lập này yêu cầu 2 lưới 2 m x 5,50 m. Tư liệu như điều 610-01

Các màu có sẵn:

  • Xanh lá (01)