Lưới bóng chuyền Dralo

Số của bài viết: 6561
Thông tin:

 

  • Dây thép (Dralo®) (Ø 2,00 mm), mạ kẽm, kích thước mắt lưới 100 mm
  • Kích thước thực 1,00 x 9,50 m (hướng dẫn quốc tế)
  • Viền được làm từ vải tráng phủ, rộng 160 mm với dấu ấn HUCK để sử dụng với trụ bóng chuyền tiêu chuẩn