Lưới bóng rổ chống roi đường kính 6 mm. Bím tóc polyester

Số của bài viết: 4647
Thông tin:

 

 • Đường kính 6mm
 • Polyester bện
 • Phù hợp với DIN EN 1270 và các tiêu chuẩn quốc tế khác
 • Các vòng dây treo có độ cứng nhất định giúp ngăn lưới va đập trở lại
 • Kích thước quy định: Dài 50 cm, (40 cm khi lắp)
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Đường kính 6mm
 • Polyester bện
 • Phù hợp với DIN EN 1270 và các tiêu chuẩn quốc tế khác
 • Các vòng dây treo có độ cứng nhất định giúp ngăn lưới va đập trở lại
 • Kích thước quy định: Dài 50 cm, (40 cm khi lắp)

Các màu có sẵn:

 • Trắng (02)