Lưới bóng rổ có đường kính 4 mm. Bím tóc bằng nylon

Số của bài viết: 4652
Thông tin:

 

 • Đường kính 4mm
 • Bím tóc bằng nylon
 • Phù hợp với DIN EN 1270 và các tiêu chuẩn quốc tế khác
 • Kích thước quy định: Dài 50 cm, (40 cm khi lắp)
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Đường kính 4mm
 • Bím tóc bằng nylon
 • Phù hợp với DIN EN 1270 và các tiêu chuẩn quốc tế khác
 • Kích thước quy định: Dài 50 cm, (40 cm khi lắp)

Các màu có sẵn:

 • Trắng (02)