Lưới bóng rổ, đơn

Số của bài viết: 6569
Thông tin:

 

Hercules, ø 5 mm, màu xanh lục (cũng có màu đen).

Thích hợp cho bất kỳ giỏ tiêu chuẩn nào, chống trộm.

(Không bao gồm vòng rổ!)