Lưới bóng rổ Polythene – Đường kính 3mm

Số của bài viết: 4557
Thông tin:

 

  • Đường kính 3mm
  • Dây polyetylen
  • Lưới bóng rổ
  • Sự miêu tả
  • Đường kính 3mm
  • Dây polyetylen
  • Lưới bóng rổ