Lưới chắn cho các mục tiêu khúc côn cầu trên băng, PES 3 mm

Số của bài viết: 4735
Thông tin:

 

 • Đường kính 3mm
 • Polyester
 • Lưới 35mm
 • Lưới vách ngăn
 • Kích thước: 1,93 x 1,30 m
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Đường kính 3mm
 • Polyester
 • Lưới 35mm
 • Lưới vách ngăn
 • Kích thước: 1,93 x 1,30 m

Các màu có sẵn:

 • Trắng (02)