Lưới chắn cho các mục tiêu Khúc côn cầu trên băng, PES 4 mm

Số của bài viết: 4737
Thông tin:

 

 • Đường kính 4mm
 • Polyester
 • Lưới 35mm
 • Lưới vách ngăn
 • Kích thước: 1,93 x 1,30 m
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Đường kính 4mm
 • Polyester
 • Lưới 35mm
 • Lưới vách ngăn
 • Kích thước: 1,93 x 1,30 m

Các màu có sẵn:

 • Trắng (02)