Lưới chở bóng cho 1-2 quả bóng

Số của bài viết: 1765
Thông tin:

 

  • Lưới chở bóng cho 1-2 quả bóng.
  • Lưới này được sản xuất với kích thước mắt lưới khoảng. 5 cm trong khoảng. 2,5 mm bằng polypropylene có độ bền cao, có dây kéo.
  • Một sản phẩm chất lượng hàng đầu phù hợp với bóng tập gym.
  • Sự miêu tả
  • Lưới chở bóng cho 1-2 quả bóng.
  • Lưới này được sản xuất với kích thước mắt lưới khoảng. 5 cm trong khoảng. 2,5 mm bằng polypropylene có độ bền cao, có dây kéo.
  • Một sản phẩm chất lượng hàng đầu phù hợp với bóng tập gym.