Lưới Futsal trắng 3mm

Số của bài viết: 1725
Thông tin:

 

  • Lưới vuông đường kính 3mm
  • Trắng trơn
  • 3m x 2m
  • 1.1m vuông trở lại
  • Sự miêu tả
  • Lưới vuông đường kính 3mm
  • Trắng trơn
  • 3m x 2m
  • 1.1m vuông trở lại