Lưới giảm chấn trong đường kính 4 mm. Polypropylene có độ bền cao

Số của bài viết: 4692
Thông tin:

 

  • Lưới giảm chấn trong đường kính 4 mm. Polypropylene có độ bền cao
  • Xem chương Phụ kiện cho lưới chắn bóng ném để biết trọng lượng cho lưới mục tiêu bóng ném trong nhà và khúc côn cầu
  • Sự miêu tả
  • Tính chất
  • Lưới giảm chấn trong đường kính 4 mm. Polypropylene có độ bền cao
  • Xem chương Phụ kiện cho lưới chắn bóng ném để biết trọng lượng cho lưới mục tiêu bóng ném trong nhà và khúc côn cầu

Các màu có sẵn:

  • Xanh lá (01)