Lưới hấp thụ sốc đường kính 5 mm. Polypropylene có độ bền cao

Số của bài viết: 4686
Thông tin:

 

 • Lưới hấp thụ sốc đường kính 5 mm. Polypropylene có độ bền cao
 • Thích hợp cho lưới mục tiêu bóng ném. 109/1091
 • Xem chương Phụ kiện cho lưới chắn bóng ném để biết trọng lượng cho lưới mục tiêu bóng ném trong nhà và khúc côn cầu
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Lưới hấp thụ sốc đường kính 5 mm. Polypropylene có độ bền cao
 • Thích hợp cho lưới mục tiêu bóng ném. 109/1091
 • Xem chương Phụ kiện cho lưới chắn bóng ném để biết trọng lượng cho lưới mục tiêu bóng ném trong nhà và khúc côn cầu

Các màu có sẵn:

 • Xanh lá (01)
 • Trắng (02)
 • Xanh lam (04)