Lưới khung thành 5 cạnh 4mm trẻ em

Số của bài viết: 1727
Thông tin:

 

  • Lưới khung thành 5 cạnh 4mm.
  • Để phù hợp với 3,66mx 1,22m
  • Mái nhà 50cm
  • Cơ sở 1,22m
  • Sự miêu tả
  • Lưới khung thành 5 cạnh 4mm.
  • Để phù hợp với 3,66mx 1,22m
  • Mái nhà 50cm
  • Cơ sở 1,22m