Lưới leo Polypropylene, Ø 16 mm, kích thước mắt lưới 11 cm

Polypropylene climbing net
Số của bài viết: 6601
Thông tin:

 

Thiết bị:

  • Dây polypropylene nhiều sợi (Ø 16 – 25 mm), chống tia cực tím
  • Không có lõi thép
  • Kết nối thắt nút

 

Quan trọng! Khi bạn đặt hàng, vui lòng ghi rõ:
1) Khung nhẹ
2) Bên đính kèm dự định
3) Giải pháp khắc phục
4) Chiều dài của phần đính kèm bắt buộc (chiều dài của chủ đề)
5) Màu dây (tham khảo mã màu ở trên)

Chất bổ sung kích thước nhỏ hơn cho lưới leo núi
Dưới 1 m² + 50%, dưới 2 m² + 25%