Lưới lồng búa

Số của bài viết: 4729
Thông tin:

 

 • Lưới lồng búa
 • 5mm x 45mm lưới Polypropylene không nút
 • Có sẵn mọi kích thước
 • Hoàn thiện với các cạnh bị bỏ qua
 • Lưới Phù hợp với các tiêu chuẩn lưới hiện tại của lồng ném Hammer
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Lưới lồng búa
 • 5mm x 45mm lưới Polypropylene không nút
 • Có sẵn mọi kích thước
 • Hoàn thiện với các cạnh bị bỏ qua
 • Lưới Phù hợp với các tiêu chuẩn lưới hiện tại của lồng ném Hammer

Các màu có sẵn:

 • Xanh lá (01)
 • Trắng (02)
 • Xanh lam (04)
 • Đen (06)
 • Đỏ (07)
 • Gai dầu (08)