Lưới lục giác lưới ca rô

Số của bài viết: 4674
Thông tin:

 

 • Lưới khung thành bóng ném làm từ lưới lục giác hoa văn caro
 • 3m x 2m
 • Mái nhà 80cm
 • Đế 1m
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Lưới khung thành bóng ném làm từ lưới lục giác hoa văn caro
 • 3m x 2m
 • Mái nhà 80cm
 • Đế 1m

Các màu có sẵn:

 • Trắng / Xanh lục (21)
 • Trắng / Xanh lam (24)
 • Trắng / Đỏ (27)