Lưới lưng tựa bắn cung nặng cao 3m

Số của bài viết: 4634
Thông tin:

 

 • Cung cấp cao 3m
 • Khoen dọc theo cạnh trên
 • Tất cả các cạnh Với dải PVC nặng
 • F / R được xử lý
 • NB Chúng tôi khuyến nghị chiều rộng tối đa là 4m để sử dụng cho mục đích bắn cung, khi lắp đặt nhiều hơn 1 lưới, nên chồng lên nhau 50cm
 • Sự miêu tả
 • Tính chất

Lưới bắn cung hạng nặng 450gsm

 • Cung cấp cao 3m
 • Khoen dọc theo cạnh trên
 • Tất cả các cạnh Với dải PVC nặng
 • F / R được xử lý
 • NB Chúng tôi khuyến nghị chiều rộng tối đa là 4m để sử dụng cho mục đích bắn cung, khi lắp đặt nhiều hơn 1 lưới, nên chồng lên nhau 50cm.

Các màu có sẵn:

 • Xanh lá (01)
 • Trắng (02)
 • Xanh lam (04)