Lưới mục tiêu bóng ném bằng Polypropylene có độ bền cao 4 mm, lưới không nút

Số của bài viết: 4690
Thông tin:

 

  • Lưới mục tiêu bóng ném bằng Polypropylene có độ bền cao 4 mm, lưới không nút
  • Kích thước: chiều rộng 3,10 m, chiều cao 2,10 m, chiều sâu đỉnh 80 cm, chiều sâu đáy 2m
  • Khổ lưới 10 cm
  • Sự miêu tả
  • Tính chất
  • Lưới mục tiêu bóng ném bằng Polypropylene có độ bền cao 4 mm, lưới không nút
  • Kích thước: chiều rộng 3,10 m, chiều cao 2,10 m, chiều sâu đỉnh 80 cm, chiều sâu đáy 2m
  • Khổ lưới 10 cm

Các màu có sẵn:

  • Xanh lá (01)