Lưới mục tiêu bóng ném bằng Polypropylene có độ bền cao 5 mm hạng nặng, lưới không nút, với dây đàn hồi

Số của bài viết: 4679
Thông tin:

 

 • Lưới mục tiêu bóng ném bằng Polypropylene có độ bền cao 5 mm hạng nặng, lưới không nút
 • Kích thước phù hợp với quy định: chiều rộng 3,10 m
 • Chiều cao 2,10 m, độ sâu đỉnh 80 cm, độ sâu đáy 1 m
 • Khổ lưới 10 cm
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Lưới mục tiêu bóng ném bằng Polypropylene có độ bền cao 5 mm hạng nặng, lưới không nút
 • Kích thước phù hợp với quy định: chiều rộng 3,10 m
 • Chiều cao 2,10 m, độ sâu đỉnh 80 cm, độ sâu đáy 1 m
 • Khổ lưới 10 cm

Các màu có sẵn:

 • Xanh lá (01)
 • Trắng (02)
 • Xanh lam (04)