Lưới mục tiêu bóng ném bằng Polypropylene có độ bền cao 5 mm, lưới không nút, với dây đàn hồi

Số của bài viết: 4677
Thông tin:

 

 • Lưới Mục tiêu Bóng ném bằng Polypropylene có độ bền cao 5 mm, lưới không nút, có dây đàn hồi để gắn vào các cột mục tiêu, để bảo vệ các hàng lưới bên ngoài
 • Kích thước phù hợp với quy định: chiều rộng 3,10 m
 • Chiều cao 2,10 m, độ sâu đỉnh 80 cm, độ sâu đáy 1 m
 • Khổ lưới 10 cm
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Lưới Mục tiêu Bóng ném bằng Polypropylene có độ bền cao 5 mm, lưới không nút, có dây đàn hồi để gắn vào các cột mục tiêu, để bảo vệ các hàng lưới bên ngoài
 • Kích thước phù hợp với quy định: chiều rộng 3,10 m
 • Chiều cao 2,10 m, độ sâu đỉnh 80 cm, độ sâu đáy 1 m
 • Khổ lưới 10 cm

Các màu có sẵn:

 • Xanh lá (01)
 • Trắng (02)
 • Xanh lam (04)