Lưới mục tiêu bóng ném WM, PP 4,75 mm, lưới lục giác

Số của bài viết: 4658
Thông tin:

 

  • Điểm nổi bật mới là lưới chắn bóng ném của chúng tôi có lưới hình lục giác, màu vàng
  • Bao gồm dây đàn hồi để bảo vệ các hàng lưới bên ngoài
  • Sự miêu tả
  • Tính chất
  • Điểm nổi bật mới là lưới chắn bóng ném của chúng tôi có lưới hình lục giác, màu vàng
  • Bao gồm dây đàn hồi để bảo vệ các hàng lưới bên ngoài

Các màu có sẵn:

  • Vàng (05)