Lưới mục tiêu bóng nước bằng polypropylene 4 mm

Số của bài viết: 4754
Thông tin:

 

  • Đường kính 4mm
  • Polypropylene có độ bền cao, không nút
  • Lưới mục tiêu bóng nước
  • Sự miêu tả
  • Tính chất
  • Đường kính 4mm
  • Polypropylene có độ bền cao, không nút
  • Lưới mục tiêu bóng nước

Các màu có sẵn:

  • Xanh lá (01)