Lưới Polyester dệt, với đường may tất cả các cách xung quanh

Số của bài viết: 4749
Thông tin:

 

  • Lưới Polyester dệt
  • Khoảng 450 g / m²
  • Hoàn thành với đường may tất cả các cách xung quanh
  • Sự miêu tả
  • Tính chất
  • Lưới Polyester dệt
  • Khoảng 450 g / m²
  • Hoàn thành với đường may tất cả các cách xung quanh

Các màu có sẵn:

  • Xanh lá (01)