Lưới quần vợt / cầu lông trẻ em – 0,70m x 6m

Số của bài viết: 4141
Thông tin:

 

  • Làm bằng polyetylen chống thối.
  • Lưới cho quần vợt trẻ em hoặc cầu lông giải trí
  • Lưới xanh với viền trắng
  • Sự miêu tả
  • Tính chất
  • Làm bằng polyetylen chống thối.
  • Lưới cho quần vợt trẻ em hoặc cầu lông giải trí
  • Lưới xanh với viền trắng

Các màu có sẵn:

  • Xanh lá (01)