Lưới Scrim ngụy trang – rộng 1,37m

Số của bài viết: 2817
Thông tin:

Camo scrim có sẵn trong rừng Green / Brown hoặc Black on Black night Scrim, dễ dàng gắn vào bất kỳ lưới nào làm lớp phủ hoặc có thể được sử dụng riêng như một lưới che. Có thể cắt rộng 1,37m theo chiều dài bất kỳ, chỉ cần buộc cáp lại với nhau nếu yêu cầu chiều rộng rộng hơn

  • Sự miêu tả

Camo scrim có sẵn trong rừng Green / Brown hoặc Black on Black night Scrim, dễ dàng gắn vào bất kỳ lưới nào làm lớp phủ hoặc có thể được sử dụng riêng như một lưới che. Có thể cắt rộng 1,37m theo chiều dài bất kỳ, chỉ cần buộc cáp lại với nhau nếu yêu cầu chiều rộng rộng hơn