Lưới treo đèn giáng sinh

Số của bài viết: 1233
Thông tin:

Lưới chống cháy màu trắng, lý tưởng để treo đèn và đồ trang trí Giáng sinh, lưới 100mm giúp dễ dàng luồn ánh sáng qua và sợi dây 2,3mm đủ mạnh để nâng đỡ trọng lượng của đồ trang trí treo. Lưới này được các trung tâm mua sắm và cửa hàng trên toàn quốc ưa chuộng để giữ cho đèn luôn sáng và đúng vị trí. Lưới được xử lý F / R để bảo vệ bổ sung. 

  • Sự miêu tả
  • Tính chất

Lưới chống cháy màu trắng, lý tưởng để treo đèn và đồ trang trí Giáng sinh, lưới 100mm giúp dễ dàng luồn ánh sáng qua và sợi dây 2,3mm đủ mạnh để nâng đỡ trọng lượng của đồ trang trí treo. Lưới này được các trung tâm mua sắm và cửa hàng trên toàn quốc ưa chuộng để giữ cho đèn luôn sáng và đúng vị trí. Lưới được xử lý F / R để bảo vệ bổ sung. 

Các màu có sẵn:

  • Trắng (02)