Lưới trò chơi bằng nhựa rộng 18mm – 2m

Số của bài viết: 1098
Thông tin:

 

 • Bán trên mỗi mét tuyến tính – lưới rộng 2m
 • Kích thước lưới 18mm
 • Được sản xuất từ ​​polyethylene đùn 80gsm (hầu hết các đối thủ cạnh tranh cung cấp 60gsm)
 • Lưới được ổn định bằng tia UV
 • Lưới được thực hiện theo đặc điểm kỹ thuật lâu dài và nặng nề
 • Lý tưởng cho cả mục đích sử dụng trong nước và thương mại
 • Các mẫu lưới có sẵn theo yêu cầu
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Bán trên mỗi mét tuyến tính – lưới rộng 2m
 • Kích thước lưới 18mm
 • Được sản xuất từ ​​polyethylene đùn 80gsm (hầu hết các đối thủ cạnh tranh cung cấp 60gsm)
 • Lưới được ổn định bằng tia UV
 • Lưới được thực hiện theo đặc điểm kỹ thuật lâu dài và nặng nề
 • Lý tưởng cho cả mục đích sử dụng trong nước và thương mại
 • Các mẫu lưới có sẵn theo yêu cầu

Các màu có sẵn:

 • Đen (06)