M8 cùm xoay xoay

Số của bài viết: 6488
Thông tin:

 

Không có ổ bi, thép không gỉ