Màn hình Cricket Sight bằng gỗ truyền thống

Số của bài viết: 640
Thông tin:

 

 • Màn hình kiểu truyền thống mạnh mẽ, đáng tin cậy
 • Tấm dọc bằng gỗ mềm chất lượng hàng đầu Châu Âu
 • Hỗ trợ ngang đánh bóng
 • Bánh xe thép mạ kẽm đường kính 300mm
 • Kích thước tổng thể cao 4m x rộng 4,27m
 • Sơn trắng mờ
 • Giá bao gồm lắp ráp trong vòng 140 Miles Leicester
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Màn hình kiểu truyền thống mạnh mẽ, đáng tin cậy
 • Tấm dọc bằng gỗ mềm chất lượng hàng đầu Châu Âu
 • Hỗ trợ ngang đánh bóng
 • Bánh xe thép mạ kẽm đường kính 300mm
 • Kích thước tổng thể cao 4m x rộng 4,27m
 • Sơn trắng mờ
 • Giá bao gồm lắp ráp trong vòng 140 Miles Leicester

Các màu có sẵn:

 • Trắng (02)