Màn hình Cricket Sight có thể thu vào với khung

Số của bài viết: 647
Thông tin:

 

 • Màn hình có thể thu vào
 • 4m x 4m
 • Khung mạ kẽm hoàn toàn
 • Phần khung hộp 40mm x 40mm
 • Lưới trắng hoặc đen có sẵn
 • Dẫn động bằng thùng mạ kẽm có lắp hộp giảm tốc nên có thể cuộn lại màn hình khi không sử dụng.
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Màn hình có thể thu vào
 • 4m x 4m
 • Khung mạ kẽm hoàn toàn
 • Phần khung hộp 40mm x 40mm
 • Lưới trắng hoặc đen có sẵn
 • Dẫn động bằng thùng mạ kẽm có lắp hộp giảm tốc nên có thể cuộn lại màn hình khi không sử dụng.

Các màu có sẵn:

 • Trắng (02)
 • Đen (06)