Mắt trục vít 75mm, tấm kẽm sáng – Gói 100

Số của bài viết: 2411
Thông tin:

 

  • Mắt vít – Mắt dạng tấm kẽm sáng 75mm
  • Gói 100
  • Sự miêu tả
  • Mắt vít – Mắt dạng tấm kẽm sáng 75mm
  • Gói 100