“Maxi” dễ dàng xoay

Số của bài viết: 3906
Thông tin:

Đăng thiết bị:

  • 2 trụ thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 3,00 m, bao gồm. xà ngang và hệ thống treo, sơn đặc biệt (xanh dương) bao gồm khi giao hàng

Thiết bị, thành phần treo:

  • Tay vịn trong ống thép quấn tròn bằng dây để đệm
  • Ghế làm bằng cao su gia cố bằng vải có chèn vải
  • Sự miêu tả

Đăng thiết bị:

  • 2 trụ thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 3,00 m, bao gồm. xà ngang và hệ thống treo, sơn đặc biệt (xanh dương) bao gồm khi giao hàng

Thiết bị, thành phần treo:

  • Tay vịn trong ống thép quấn tròn bằng dây để đệm
  • Ghế làm bằng cao su gia cố bằng vải có chèn vải