Maxi leo teepee

Maxi climbing teepee Maxi climbing teepee
Số của bài viết: 6272
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 4,50 m
Yêu cầu về không gian: 4,10 x 4,10 m
Vùng an toàn: 6,60 x 6,60 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 41,35 m²
Độ cao rơi: 3,00 m
Bê tông cần thiết m³: 1,60 m³
Số lượng người dùng: 49
  • Mô tả
  • 4 trụ thép (Ø 102 mm), dài 6,00 m, mạ kẽm nhúng nóng, sơn đặc biệt (xanh dương) bao gồm khi giao hàng
  • 1 tấm trên cùng
  • 2 đế lưới ngang
  • 1 phần tử cân bằng slackmaster
  • 8 thang dây
  • 1 ống khói leo
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)