Máy cắt dây D8

Số của bài viết: 2297
Thông tin:

 

  • Máy cắt dây D8
  • Cắt dây có đường kính lên đến 5mm
  • Một giải pháp thay thế ít tốn kém hơn cho C7
  • Sự miêu tả
  • Máy cắt dây D8
  • Cắt dây có đường kính lên đến 5mm
  • Một giải pháp thay thế ít tốn kém hơn cho C7