Máy cắt dây Felco C7

Số của bài viết: 2300
Thông tin:

 

  • Máy cắt dây Felco C7
  • Sẽ cắt dây đường kính tối đa 4mm
  • Máy cắt dây tốt nhất hiện có
  • Sự miêu tả
  • Máy cắt dây Felco C7
  • Sẽ cắt dây đường kính tối đa 4mm
  • Máy cắt dây tốt nhất hiện có