Máy chơi bowling Bala Cricket Ball (Mẫu pin)

Số của bài viết: 735
Thông tin:

Máy chơi bowling bóng cricket chuyên nghiệp với một loạt các cài đặt cho bài tập đánh bóng đỉnh cao! Với tốc độ giao hàng lên đến 95 dặm một giờ, bạn sẽ phải tự đánh bóng của bạn trong hình dạng tuyệt vời trong suốt mùa giải. 

  • Máy chơi bowling cricket mô hình Pro
  • Tốc độ giao hàng tối đa 95 dặm / giờ
  • 19 cài đặt xoay và xoay khác nhau
  • Chi phí pin bổ sung
  • Sự miêu tả

Máy chơi bowling bóng cricket chuyên nghiệp với một loạt các cài đặt cho bài tập đánh bóng đỉnh cao! Với tốc độ giao hàng lên đến 95 dặm một giờ, bạn sẽ phải tự đánh bóng của bạn trong hình dạng tuyệt vời trong suốt mùa giải. 

  • Máy chơi bowling cricket mô hình Pro
  • Tốc độ giao hàng tối đa 95 dặm / giờ
  • 19 cài đặt xoay và xoay khác nhau
  • Chi phí pin bổ sung