Midi leo teepee

Midi climbing teepee Midi climbing teepee Midi climbing teepee
Số của bài viết: 6223
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

3.65 m

Yêu cầu không gian:

3.40 x 3.40 m

Vùng an toàn:

5.85 x 5.85 m

Min. chống rơi:

34.40 m²

Chiều cao rơi:

2.20 m

Bê tông cần thiết m³:

1.60 m³

Số người dùng:

25
  • Mô tả
  • 4 trụ thép (Ø 102 mm), dài 5,00 m, mạ kẽm nhúng nóng, sơn đặc biệt (màu xanh) bao gồm khi giao hàng
  • 1 tấm trên cùng
  • 2 đế lưới ngang
  • 8 thang dây
  • 1 ống khói leo
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)