Móc cabiner an toàn bằng nhôm Hình chữ D, 114 x 12 mm

Số của bài viết: 4834
Thông tin:

 

  • Móc cabiner an toàn bằng nhôm
  • EN 362
  • Độ bền đứt theo trục dọc: xấp xỉ. 22 kN
  • Sự miêu tả
  • Móc cabiner an toàn bằng nhôm
  • EN 362
  • Độ bền đứt theo trục dọc: xấp xỉ. 22 kN