Móc chụp của đội cứu hỏa

Số của bài viết: 936
Thông tin:

 

  • Móc chụp của đội cứu hỏa để buộc các lưới an toàn bên hông,
  • Độ bền đứt khoảng. 18 kN (tải làm việc an toàn 4,5 kN),
  • Mạ kẽm,
  • Kích thước 120 x 11 mm, theo tiêu chuẩn C-DIN 5299.
  • Sự miêu tả
  • Móc chụp của đội cứu hỏa để buộc các lưới an toàn bên hông,
  • Độ bền đứt khoảng. 18 kN (tải làm việc an toàn 4,5 kN),
  • Mạ kẽm,
  • Kích thước 120 x 11 mm, theo tiêu chuẩn C-DIN 5299.