Móc khóa bằng mắt xoay

Số của bài viết: 4743
Thông tin:

Móc chụp bằng thép không gỉ có mắt xoay.

  • Sự miêu tả
  • Móc chụp bằng thép không gỉ có mắt xoay.