Móc lưới nylon hình chữ ‘S’ – Gói 100

Số của bài viết: 2392
Thông tin:

 

  • Móc nylon hình chữ ‘S’
  • Gói 100
  • Bám vào móc để nối hai mảnh lưới hoặc cung cấp quyền truy cập không thường xuyên để bảo trì.
  • Sự miêu tả
  • Móc nylon hình chữ ‘S’
  • Gói 100
  • Bám vào móc để nối hai mảnh lưới hoặc cung cấp quyền truy cập không thường xuyên để bảo trì.