Móc thép mở vít 11mm

Số của bài viết: 2741
Thông tin:

 

  • Móc che bằng thép vặn vít, có độ mở 11 mm.
  • Sự miêu tả
  • Móc che bằng thép vặn vít, có độ mở 11 mm.