Móc thép mở vít 8mm

Số của bài viết: 2744
Thông tin:

 

  • Móc khóa bằng thép vặn vít, có độ mở 8 mm.
  • Sự miêu tả
  • Móc khóa bằng thép vặn vít, có độ mở 8 mm.