Móc treo lưới mạ kẽm 55mm x 13mm – Gói 56

Số của bài viết: 2807
Thông tin:

 

  • Móc khóa mạ kẽm để treo xung quanh sân tennis.
  • 55mm x 13mm
  • Túi 56 miếng.
  • Sự miêu tả
  • Móc khóa mạ kẽm để treo xung quanh sân tennis.
  • 55mm x 13mm
  • Túi 56 miếng.