Móc xích đu có khớp nối, thiết kế chắc chắn

Số của bài viết: 6503
Thông tin:

 

  • Bu lông M16 x 200
  • Với vòng bi PA và ống lót Teflon
  • Được thiết kế để xoay theo một hướng
  • Vòng bi an toàn cho nghệ thuật. 4608-1